«2345»Pages: 5/5     Go
文章 作者 回复 / 人气 最后发表

金刚线

 
八手猴神
2008-03-30
3 / 2826 2009-01-05 18:08
by: 艾m津

靈魂

 
stanley5900
2008-08-10
3 / 2952 2008-12-31 22:45
by: amnat

尼泊尔"活佛转世灵童"失踪

 
八手猴神
2008-03-31
8 / 3642 2008-12-31 22:40
by: amnat

大佛顶首楞严神咒

 
stanley5900
2008-12-08
7 / 2019 2008-12-09 00:07
by: stanley5900

在家居士如何設佛壇?

  1 2 3
石敢当
2008-01-01
20 / 7368 2008-11-23 17:22
by: sukhihontu

金剛般若波羅蜜多心經註解

 
stanley5900
2008-08-10
2 / 3255 2008-09-15 00:18
by: wei19708588

釋迦牟尼佛如何囑累世間與地藏菩薩,又有多少好處

 
stanley5900
2008-08-10
1 / 2646 2008-08-25 14:03
by: samo66

[何謂三魂七魄]

 
stanley5900
2008-08-10
0 / 2741 2008-08-10 21:06
by: stanley5900

法师语录

 
姚进
2008-08-05
0 / 2379 2008-08-05 18:49
by: 姚进

佛说四十二章经

 
姚进
2008-08-02
2 / 2213 2008-08-05 18:47
by: 姚进

不昧因果

 
姚进
2008-04-25
9 / 2698 2008-07-25 06:54
by: lpeng

转世灵童

 
八手猴神
2008-04-02
5 / 2734 2008-07-11 22:57
by: vampire

禅修的基本条件

 
姚进
2008-03-25
2 / 2466 2008-05-28 12:51
by: samo66

菩提心成熟,可证六地菩萨果位,心得解脱,谁能诛得?

 
姚进
2008-03-26
1 / 2410 2008-05-28 12:45
by: samo66

[转帖]汉传佛教喪葬禮儀內容及程序

 
石敢当
2008-01-02
3 / 4022 2008-01-09 13:57
by: ck99
版块权限查看
«2345»Pages: 5/5     Go
在线用户:共0人在线,0位会员(0位隐身)

开放主题    热门主题    锁定主题    关闭主题    投票主题    锁定投票