«12345»Pages: 1/5     Go
文章 作者 回复 / 人气 最后发表

大家所学的法门是?

 
石敢当
2007-12-29
9 / 8485 2010-07-30 16:30
by: tuvw900
普通主题

《iOS电子书》大佛顶首楞严经(卷四)~白话文自动对照

 
perkinsung
2012-05-22
1 / 6115 2014-11-21 01:19
by: gongjohn25

《iOS电子书》金刚经、心经(白话文自动对照)

 
perkinsung
2013-03-27
0 / 4291 2013-03-27 10:51
by: perkinsung

《iOS电子书》楞严经(卷十)《白话文对照》【限时免费】

 
perkinsung
2013-01-28
0 / 3631 2013-01-28 19:06
by: perkinsung

《iOS电子书》楞严经(卷九)白话文对照

 
perkinsung
2012-11-30
0 / 3764 2012-11-30 14:48
by: perkinsung

《iOS电子书》楞严经(卷七)~白话文对照 【免费下载】

 
perkinsung
2012-10-19
0 / 3780 2012-10-19 10:47
by: perkinsung

《iOS电子书》大佛顶首楞严经(卷六)~白话文自动对照

 
perkinsung
2012-08-16
0 / 3764 2012-08-16 15:10
by: perkinsung

《iOS电子书》大佛顶首楞严经(卷五)~白话文自动对照

 
perkinsung
2012-07-19
0 / 4173 2012-07-19 08:57
by: perkinsung

《iOS电子书》大佛顶首楞严经(卷五)~白话文自动对照

 
perkinsung
2012-07-16
0 / 3607 2012-07-16 12:08
by: perkinsung

《iOS电子书》大佛顶首楞严经(卷三)~白话文自动对照

 
perkinsung
2012-04-20
0 / 4189 2012-04-20 11:11
by: perkinsung

《iOS电子书》大佛顶首楞严经(卷二)~白话文自动对照

 
perkinsung
2012-04-10
0 / 3363 2012-04-10 12:47
by: perkinsung

《iOS电子书》大佛顶首楞严经(卷一)《白话文自动对照》

 
perkinsung
2012-04-03
0 / 3753 2012-04-03 10:42
by: perkinsung

《iOS电子书》观世音菩萨普门品《白话文自动对照》

 
perkinsung
2012-02-29
0 / 3681 2012-02-29 13:34
by: perkinsung

《iOS电子书》金刚般若波罗蜜经(白话文自动对照)

 
perkinsung
2012-02-09
0 / 3699 2012-02-09 01:04
by: perkinsung

《iOS电子书》般若波罗蜜多心经(白话文自动对照)

 
perkinsung
2012-02-09
0 / 3467 2012-02-09 01:04
by: perkinsung

最近几个月我开始念佛经了。。

 
kkk
2011-11-11
1 / 4124 2012-01-25 22:03
by: 石敢当

割题

 
chong--kl
2012-01-02
0 / 3428 2012-01-02 02:10
by: chong--kl

大金色孔雀王咒经

 
崇山
2009-08-19
1 / 5085 2010-07-06 14:47
by: qrst788

诸佛集会陀罗尼经

 
崇山
2009-09-27
1 / 3947 2010-07-06 14:46
by: qrst788

六菩萨亦当诵持经

 
姚进
2009-07-31
1 / 3953 2010-07-06 14:44
by: qrst788
版块权限查看
«12345»Pages: 1/5     Go
在线用户:共0人在线,0位会员(0位隐身)

开放主题    热门主题    锁定主题    关闭主题    投票主题    锁定投票